Ülke

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız

Safic-Alcan’ın stratejisi, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler geliştirmektir.

Uzun yıllardan beri çevreyi koruma, güvenlik ve sağlık gibi sürdürülebilirlik konularının yanı sıra yasalara ve yönetmeliklere tam uyum Safic-Alcan kültürünün bir parçasıdır.

Sağlıklı bir çevreye olan bağlılığımız 1996'da Safic-Alcan ISO 900- sertifikasını almasına kadar uzanmaktadır. O günden bugüne hiç durmadan kalite ve çevre politikalarını geliştirerek tüm yasal mevzuatları tamamen karşılamak ve daha da üstüne çıkmak, çalışanlarımıza kurum çapında güvenli çalışma koşulları sağlamak gibi en önem verdiğimiz konularda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

2016 yılında insan hakları standartlarına, sürdürülebilir kalkınma taahhüdüne, ortak değerlere ve ortak ilkelere dayalı iş büyümesine odaklanan etik tüzüğümüzü oluşturduk. Etik tüzüğümüzü ilkelere uymak ve imzalamak için tüm tedarikçilerimize sunduk. Ayrıca, 2018 Ocak ayında etik ve sürdürülebilirlik performansının devamlılığı için United Nations Global Compact (UNGC) girişimini imzaladık.

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi için: www.safic-alcan.comÞifremi unuttum ya da kayýt olun